sunnuntai 6. toukokuuta 2012

Kotitalousvähennys sujuvammaksi

Apua arjen pahiksille, huusi Riikka Venäläinen viikko sitten. Suurin osa kansasta ei tahdo tehdä väärin. Me ajaudumme virheisiin osaamattomuuttamme. Suuri vastuu ja paras osaaminen asiantilan korjaamisessa on verottajalla.

Asiakkaan polkua on yksinkertaistettava ja/tai palvelua automatisoitava, niin ettei väärille valinnoille jää sijaa.

Kirjoitus poiki yleisönosastossa kehitysideoita kotitalousvähennyksen hoitoon. Yksi oli säätää ilmoitusvelvollisuus yritykselle, joka vähennykseen oikeuttavan palvelun tuottaa (HS 29.4). Seuraava kirjoittaja vastusti ajatusta. Ei lisää byrokratiaa yrityksille. Sitäpaitsi kyseessä on kahden eri verovelvollisen ilmoitukset: vähennys on kotitalouden, työ taas yrityksen (HS 1.5).

Ruotsin malliin

Naapurimaassamme lännessä kotitalousvähennys ja sen valvonta on toteutettu juuri sälyttämällä ilmoitusvelvollisuus työn suorittaneelle yritykselle. Ajattelussa laskuttavan yrityksen ilmoitus on vakuutus tehdystä kotitaloustyöstä ja yrityksen saamasta veronalaisesta tulosta, minkä nojalla vähennys on oikeus myöntää laskun maksaneelle kotitaloudelle. (Joitakin mutkia voisi tarkastella toisinkin..)

Yksi verotuksen perusprinsiippejä on juuri symmetria: vähennyksen saa vain veronalaista tuloa vastaan. Periaatteen toteutumista valvotaan mm. juuri ilmoittamisella.

Mutta mitä enemmän ilmoittamista joudutaan tekemään erikseen, vain valvontaa varten ja irrallaan talouden perusprosessista, sitä enemmän aiheutetaan hallinnollista taakkaa. Mikä siis neuvoksi?

Reaaliaikaisesti

Reaaliaikaisen talouden (RTE) ohjelmassa kehitteillä on verkkomaksamisen standardi, jonka avulla tieto olisi "ilmoitettavissa" heti sen syntyhetkellä. Yritys siis laskuttaisi kotitaloutta kuten tähänkin asti. Uutta on se, että laskun osatekijänä olisi verottajalle merkittävä tieto "Oikeuttaa kotitalousvähennykseen", erittelynä "Työn laji" (esim. kotitalousvähennyksen kolme perusluokkaa: kotitaloustyö (siivous), remonttityö ja hoivatyö).

Vähennyksen oikeutus on teetetystä työstä syntyvän laskun eli talouden vaihdannan perusteissa. Miksi emme hyödyntäisi tätä tietoa ja säästäisi samalla kaikkien vaivaa? 

Kotitalousvähennyksen käyttäjistä yli 90 % sai vuonna 2004 (LTT-tutkimus) palvelun yritysten kautta, ei siis työllistämällä itse. Yritykset ilmoittavat jo nyt kuukausittain sekä arvonlisäveron että työnantajasuoritusten tietoja verottajalle. En kuitenkaan lisäisi olemassa olevaan ilmoittamiseen uusia sisältökenttiä, vaan hakisin tehostamista suoraan laskuttamisen parametreista, kuten edellä kuvasin.

Verohallinnon ohjaamana

Muutama vuosi sitten havaitsimme, että kotitalousvähennyslomakkeen (lomake 14) täyttäminen epäonnistuu, koska perusteena olevat yrityksen laskumerkinnät ovat epäselviä. Verottajan lomakkeella kysymiä tietoja ei aina laskusta edes löydä. 

Laskun laatiminen vaatii osaamista yrityksen päässä. Verohallinto palvelee yrityksiä ohjaamalla laskumerkintöjen tekemisessä. Ohje Laskua koskeat vaatimukset arvonlisäverotuksessa kuvailee tarkemmin Arvonlisäverolain vaatimien laskumerkintöjen sisältöä. Ohjaus tapahtuu Verohallintolain (1557/95) 2 § 2 momentin nojalla.

Yksi tapa turvata kahdenvälisen tiedonvaihdon oikeellisuutta olisi täsmentää ohjausta laskun sisällöstä. Laki ei sitä vaadi eikä velvoita, mutta yritykset ja erilaiset etujärjestöt ovat tiedustelleet jonkinlaisen laskustandardin mahdollisuutta. 

Mikä olisi parempaa palvelua velvoitteiden täyttämiseksi kuin ohjaus, joka vastaisi tarpeisiin paremmin kuin vain minimivaatimuksin? Oikeansisältöinen lasku ei ole vain laskuttajan ja palvelunostajan välinen asia, kun kyseessä on kotitalousvähennys. Säästäisimme samalla myös omaa neuvonta- ja ohjaustyötämme.

Työllistämisessä auttaa edelleen Palkka.fi

Entä sitten ne urheat kansalaiset, jotka lähes kuolemaa uhmaten :) edelleen uskaltautuvat työllistämään itse? 

Palkka.fi rakennettiin kotitalouksille juuri kotitalousvähennyksen hakemiseen. Palvelu ohjaa Riikan ja muut palkkaajat ottamaan kantaa juuri noihin "muiden luukkujen asioihin". Vaikka niitä ei Palkka.fissä kaikkia saakaan hoidettua, unohtumaan ne eivät sentään pääse.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti