maanantai 18. tammikuuta 2010

Raportointikoodistolla veroilmoitukseen: vuosisadan juttu!

Raportointikoodisto on syntynyt. Raportointikoodisto on raportoitavilla yksityiskohdilla täydennetty perustililuettelo.

Sitä noudattamalla yrityksellä on valmiina kaikki tiedot liitteitä myöten tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen, tilastokeskukseen ja rahoittajille. Raportointikoodisto on luotu *laajassa yhteistyössä* osana Real-Time Economy -ohjelmaa.

Raportointikoodiston merkitys avautuu, kun tuumaamme hetken viranomaisraportoinnin ja yrityksen arjen välistä kuilua.

Yrityksen elämä on tässä ja nyt

Tässä ja nyt ei suinkaan tarkoita, etteikö yritys suunnittelisi tulevaa; päinvastoin! Mutta yritys on olemassa ja kehittyy aina asiakkaitaan varten. Ei raportointia varten.

Yrityksen rahoitus turvaa sille tuotannon, palvelun ja jakelun. Ostajat tuovat kaivatun kassavirran, josta voi maksaa tuotannontekijät; vuokrat, ostolaskut ja palkat (ja ne kuuluisat sivukulut). Kassavirran on katettava myös lainapääoman kustannus ja voitonjako omistajille.. ja päältä vielä siivu yhteiskunnalle eli verot.

Noiden verojen laskeminen on se kivi kengässä: mutkikas raportointi monille eri viranomaisille aiheuttaa yrityksille hallinnollista taakkaa.

Päivittäiset liiketapahtumat kirjataan kirjanpidon tileille. Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tehdään tilinpäätös ja samaan aikaan on annettava veroilmoitus. Liekö se vuoden tuskaisin osuus: on käännettävä tuloslaskelma ja tase elinkeinoverolain tarkoittamalla tavalla ilmoitukseksi verotettavasta elinkeinotulosta. Huh! eikö niin =)

Taakka syntyy kirjanpidon ja verotuksen erillisyydestä

Malliesimerkki kimurantista erillisestä laskennasta on poistojen käsittely. Kirjanpidossa pitkäaikaisten hankintojen tulosvaikutus kirjataan poistoina suunnitelman mukaan. Verotuksessa peruste poistoille on erilainen, ja tämä matemaattinen yhteensovittaminen tapahtuu poistoerona taseessa.

Näiden tilikirjausten ja verotusta varten annettavien tietojen välistä kuilua raportointikoodisto kuroo umpeen tiliöimällä kaikki vaaditut tiedot erikseen heti ensikirjauksesta alkaen.


Verotuksen hyllypoisto on tyyppiesimerkki laskennasta, joka tapahtuu yksinomaan verotusta varten. Kirjanpidon tuloslaskelmaan kuulumattomana eränä se on esitettävä sekä erikseen että sisällytettävä osaksi säännönmukaisia EVL-poistoja.

Tämän lisäksi poistoerittelylomakkeella ilmoitetut poistot ovat tähän asti määränneet työnantajan sosiaaliturvamaksuluokan. Luokista on nyt luovuttu: vuoden 2010 alusta sotu-maksu on kaikille työnantajille samansuuruinen.

Poistot eivät suinkaan ole ainoa tarkentavaa erillisraportointia aiheuttava erä. Kirjanpitoa tarkemmat erittelyt tarvitaan mm. aina, kun erä käsitellään yhdellä tavalla kirjanpidossa mutta verotuksessa määrää ei hyväksytä kokonaan vähennyskelpoiseksi. Yleisin tällainen erä lienee edustuskulut.

Poistojen lisäksi koodistoon on jo sisällytetty valvontailmoituksen korvaavan kausiveroilmoituksen erittelyt sekä verotilin seurantaan tarvittavat taseen erät.


Raportointikoodiston mukaan kirjaamalla yrityksellä on valmiina kaikki ne tiedot, joita viranomaiset siltä lakisääteisesti odottavat.

Mitä seuraavaksi?

Real-Time Economy -hanke kerää maaliskuun loppuun saakka kehitysehdotuksia ja palautetta raportointikoodistosta ja luovuttaa kesäkuulla koodiston Tili-instituuttisäätiölle.

Sitten on käyttöönoton aika. Pysytään siis kuulolla!


Aiemmin aiheesta sivuten tai suoraan:

Voimmeko olla avuksi kevätkiireissäsi? (20 tou 2009)
Tuotekehitys + verkosto = integroitu palvelu? (12 kes 2009)
Yhteistyöllä osista saa enemmän kuin niiden summan (25 elo 2009)

(Korjaus 23.2: korjattu linkki, merk. *)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti